HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รัฐมนตรีกลาโหม เปิดเดินวิ่งมหาสารคามมินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 05.30น ที่สนามกีฬาอรุณปรีดีดิลก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดร. สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานเดินวิ่งมหาสารคามมินิมาราธอน 2023 ครั้งที่ 1 ในโอกาส 90 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โดยมี ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันฯ พร้อมนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะกรรมการสมาคม ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้บริหารคณาจารย์ นักศึกษา นักกีฬา และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

 

 

 

 

 

โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวแสดงความชื่นชมคณะทำงาน“ โครงการ Rajabhat Maha Sarakham Mini Marathon 2023 ครั้งที่ 1” และผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เห็นความสำคัญของโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ ผดุงเกียรติและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เจริญยิ่งขึ้น รวมไปถึงหาทุนและช่วยเหลือกิจการของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา อีกทั้งยังร่วมมือกับองค์การกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรำลึกพระคุณบูรพคณาจารย์จากอดีตจนถึงปัจจุบันในโอกาสครบรอบ 99 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังได้กล่าวถึง นโยบายกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติ ถือเป็นการสร้างคนให้มีสุขภาพแข็งแรงและสร้างชาติให้มความแข็งแกร่งมั่นคง ส่วนนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคแบบใหม่ จะทำให้ทุกคนเข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพไม่มีข้อจำกัด และเกิดประโยชน์ทางสังคมสามารถแก้ปัญหาการเหลื่อมล้ำได้ เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพมวลรวมของประเทศ ทำให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น พร้อมเชิญชวนคนไทยทุกวัยให้หันมาออกกำลังกายและดูแลรักษาสุขภาพของตนเองในเบื้องต้น.

 

 

 

ภาพ/ข่าว พิเชษฐ ยากรี / มหาสารคาม