HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จับเรือประมงเวียดนาม 2 ลำลูกเรือ 10 คน ลักลอบเข้ามาคราดปลิงทะเล

วันที่ 10 ก.พ. พ.ศ. 2567 ให้คุณทราบอีกครั้งที่ภาคที่ 2 เพื่อรับข่าวจากข่าวทหารเรือและศรชล.ภาค 2 ว่าจะมีกลุ่มเรือประมงเข้ามาเยี่ยมชมการประมงในน่านน้ำไทยที่มีการแบก 068 ระยะ 63.5 สำรวจจากปากร่องน้ำ สขลาซึ่งอยู่ในเขตทะเลและจากนั้น พลเรือโทพิจิตต ศรีรุ่งเรือง กัปตันเรือภาคที่ 2 ได้สั่งการให้เครื่องบินตรวจทานอาหารที่ชี้เป้า พื้นที่ส่วนกลางกับเรือหลวงคลองใหญ่ในส่วนที่เปิดเผย พิสูจน์ทราบโดยในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. . สำรวจเรือประมงในเวียดนามหลายประเภท 2 ลำเป็นเรือคราดปลิงทะเลซึ่งกำลังลักลอบตรวจสอบทำการประมงเรือหลวงคลองใหญ่เข้าสู่ระบบได้เข้าประจำการของบริษัทโดยลำที่ 1 ได้ภายในทะเลที่มีการตกปลา 066 ระยะ 70 สำรวจจากทุ่นไฟปากร่องน้ำสงขลา พร้อมผู้ควบคุมเรือและลูกเรือจำนวน 5 คน (ลูกเรือจำนวนมาก 1 คนโดนเตือนเกี่ยวกับบริเวณเท้า) สำหรับลำที่ 2 โครงสร้างได้ในเขตน่านน้ำภายในการสำรวจ 085 ระยะ 76 ท่าเรือจากทุ่นไฟปากร่องน้ำสงขลาพร้อมผู้ควบคุมเรือและลูกเรือ จำนวน 5 คนและจากนั้นเรือหลวงคลองใหญ่ได้ควบคุมเรือประมงเวียดนาม(ของกลาง) ทั้ง 2 ลำพร้อมลูกเรือทั้งหมดรวม 10 คนกลับมาเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา กัปตันเรือภาคที่ 2 ในการสำรวจเพิ่มเติมและส่งดำเนินคดีตามคดี กฎหมายต่อไป

และที่บริเวณท่าเทียบเรือฐานเรือทัพสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 สำรวจพลเรือตรี โชคชัยต่อเรือแจ่ม เสนาธิการท่าเรือเรือภาคที่ 2 และพลเรือตรี ไชยนันต์ ชูใหม่ รองผอ.ศรชล. 2 พร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารเรือในบางครั้งลูกเรือประมงทั้ง 10 คนเริ่มต้นการสำรวจเพิ่มเติมโดยผ่านล่ามของกัปตันเรือภาคที่ 2 ในบางครั้งจะมีประวัติเป็นประวัติในการเริ่มต้นเรือ ประมงเวียดนามในประสิทธิภาพที่จะช่วยให้น้ำดื่มแก่ลูกเรือทั้ง 10 คน และหลังจากการพิจารณาคดีได้นำลูกเรือทั้ง 10 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลา ดำเนินคดีสูงสุดต่อไปการดำเนินคดีกับประมงเรือในเวียดนามในครั้ง ในที่สุดจะกลายเป็นพื้นที่เขตน่านน้ำภายในจึงได้ตั้งข้อพิสูจน์ผู้รับผิดชอบความผิดไว้ 3 คนขับทราบ 1. ใช้เรือประมงที่ไม่มีการล่องเรือในประมงไทย (ตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 10) 2. ร่วมกันทำการประมงพาณิชโดยไม่มีใบรับข้อมูลทำการประมง (ตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558 3. ทำประมงในประมงไทยโดยผู้ควบคุมเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง (ตามพ.ร.ก.ว่าด้วยพฤติกรรมการตกปลาในการประมงไทย พ.ศ.2482) สำหรับการเยี่ยมชมเรือท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวเรือภาคที่ 2 ในปี 2567 ในการสำรวจ 2566 เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญด้วยแล้วจำนวน 5 ภายในเรือของกลาง 5 ลำผู้ควบคุมเรือพร้อมลูกเรือรวมจำนวน 31 คน

 

การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์การควบคุมเรือทหาร ปี 2567 โดยร่วมกับศรชล.ภาค 2 ในการประสานการปฏิบัติการปฏิบัติงานของนักข่าวและจัดกำลังทางเรือ และอากาศนาวี สังเกตการณ์ สังเกตและคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นย้ำการรุกล้ำน่านน้ำไทยของเรือประมงเดินทางไปยังที่เข้ามาทำการประมงโดยผู้นำที่ประสบความสำเร็จในด้านประสิทธิภาพส่วนท้ายนี้กัปตันเรือภาคที่ 2 พี่น้องร่วมทีมในความร่วมมือ ที่สามารถแจ้งเบาะแสของเรือที่รับผิดชอบต่อความผิดและขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนและเนื้อหาไทยว่า “พื้นที่รับผิดชอบของกัปตันเรือภาคที่ซึ่งจะพิจารณาดู 113,275 ตารางเป็นความลับในส่วนที่จะปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบความสามารถโดยมิยอมให้เรือประมงสำรวจอย่างล้ำลึกเข้ามาแยงชิงทรัพยากรในการประมงเป็นอันขาดเพื่อให้ทรัพยากรของประเทศไทยคงอยู่ต่อไปของคนไทยตลอดไป

จรัส ชูศรี/ จ.สงขลา