HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

มีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่พัก และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จำนวน 225 คน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชนท้องถิ่น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจพฤติกรรมและความสนใจของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน เกิดการนำเสนอคุณค่าที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากการท่องเที่ยว เป็นการเสริมสร้างคุณค่าและประสบการณ์ในการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยวและการลงทุน เกิดเครือข่ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย โดยศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

โดยได้รับเกียรติ​จากนายสุฤกษ์​ ศิลปอนันต์​ ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ และ​ดร.สมพล​ เข็มกำเหนิด​ ผู้อำนวยการ​ศูนย์​กิจกรรม​ผู้นำเยาวชน​บ้านเพชรบูรพา(ศูนย์​ประสานงานกลางแห่งชาติ)​ จังหวัด​ชลบุรี​ เป็นวิทยากร​

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้จัดการประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา