HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ฮือฮา รับวาเลนไทน์ ครูปุ้ยครูสอนภาษาไทย เปิดตัวออกมาด้วยชุดนางมัทนะพาธาหรือ “นางมัทนา” (ชุดดอกกุหลาบสีแดง) เป็นนางเอกของเรื่องมัทนะพาธา ที่เป็นต้นกำเนิดของกุหลาบดอกแรกในโลก

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม และพัฒนาการพูดอ่านเขียนของผู้เรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีนางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุม พร้อมนายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.จุฑาทิพย์ พาลพ่าย ผอ.โรงเรียนจุฑาทิพย์ (อำเภอพนมสารคาม) ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ฉะเชิงเทรา และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้น้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล และข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ) ซึ่งต้องส่งเสริมการอ่านอย่างเป็น กระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน วิชาภาษาไทย รวมทั้งสิ้น 56 โรงเรียน ขึ้น

ทันทีที่คุณคุณครูฑัณธิกา เจริญสุข หรือครูปุ้ย ครูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนจุฑาทิพย์(อำเภอพนมสารคาม) เปิดตัวออกมาด้วยชุดนางมัทนะพาธาหรือ “นางมัทนา” (ชุดดอกกุหลาบสีแดง) เป็นนางเอกของเรื่องมัทนะพาธา ที่เป็นต้นกำเนิดของกุหลาบดอกแรกในโลกและเป็นดอกกุหลาบที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก เข้ากับวันวาเลนไทน์ที่จะมาถึงเปิดตัวมาด้วยการกล่าวทักทายคุณครู ผอ. จากโรงเรียนต่างๆที่มาเข้าร่วมการอบรมเป็นคำกลอนที่แต่งขึ้นมาเองโดยเฉพาะท่อนที่กล่าวชมท่านศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างเสียงฮือฮาเป็นที่ถูกใจท่านศึกษาธิการเป็นอย่างมากโดยกล่าวว่า

สวัสดีทุกๆท่านที่มาเจอกันในวันนี้ ท่านสมคิด ศรีปราชญ์ หน้าตาดี มาฟังคุณครูฑัณธิกา คนนี้ บรรยาย
พัฒนาทักษะเรื่องการอ่าน ให้มีความชำนาญ และเขียนได้ คุณครูทุกท่านมาร่วมใจ ให้วิชาภาษาไทยก้าวไกลเอย

คุณครูฑัณธิกา เจริญสุข นำเสนอผลงานการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยในรูปแบบนวัตกรรมโดยใช้สื่อที่ทันสมัยนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนสร้างความสนใจให้กับนักเรียนมากขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการจดจำเนื้อหาในการเรียนได้มากขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายพัฒนาให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ วิธีการที่ครูฑัณธิกานำมาปรับใช้ในการพัฒนาการเรียนวิชาภาษาไทยคือการแต่งเพลงให้เข้ากับเนื้อหาในการเรียนโดยดึงความสนใจของนักเรียนที่ชอบฟังเพลงมาปรับใช้กับการเรียนเพราะนอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้แล้วยังเป็นการสร้างสีสันและความสนใจในการเรียนให้กับนักเรียนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

จะเห็นได้ว่าในการนำเสนอผลงานครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจาก ผอ.โรงเรียนต่างๆ และคณะครูที่มาอบรมเช่นกันเรียกได้ว่าสะกดทุกสายตาและได้รับความสนุกเสมือนทุกคนเป็นนักเรียนที่กำลังฟังคุณครูสอน มีการปรบมือ ร้องเพลงตาม สนุกสนานไปการลีลาการร้องการเต้นของคุณครูฑัณธิกา โดยเพลงที่นำมาเสนอนั้้นคือเพลง คำราชาศัพท์ ที่แต่งขึ้นมาเองเพื่อเป็นหลักในการท่องจำคำราชาศัพท์ในวิชาภาษาไทยให้ง่ายมากยิ่งขึ้นในการเรียน คำราชาศัพท์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปในการจดจำ และที่สำคัญคุณครูฑัณธิกา เจริญสุข หรือครูปุ้ย ยังได้รับเสียงปรบมือเสียงชื่นชมจากท่านศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา และทุกๆคนในห้องประชุมอีกว่างานที่คุณครูฑัณธิกา เจริญสุข นำมาเสนอนั้นสมกับเป็น Best Practices ที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นตัวแทนนำเสนอผลงานของโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราจริงๆ

 

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา