HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ตร.แปดริ้ว สุ่มตรวจหาสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา 92 คน

วันที่ 13 ก.พ.67 นายรุ่งเรือง สูยะนันทน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายสกล มากตัน หัวหน้างานปกครอง ครูปกครอง และครูที่ปรึกษา ร่วมกับ พ.ต.ท.เสรี อินคง สว.ป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติด 100 ตำบล พื้นที่ตำบลหน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา โดยมีการจัดกิจกรรมเข้มข้น จู่โจมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ในสถานศึกษาโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ซึ่งในครั้งนี้ได้ดำเนินการกับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จำนวน 92 คน ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะแต่อย่างใด ซึ่งเป็นผลจากการเข้มงวด อบรมดูแลลูกศิษย์เป็นอย่างดีเยี่ยม ตามนโยบายของ ว่าที่พันตรี วัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา และคณะผู้บริหาร

 

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา