HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาแห่องค์เทพเจ้ารอบตลาดศรีราชาเจิมใบชาประพรมน้ำมนต์ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่คนไทยเชื้อสายจีน

เมื่อเวลา 09.00น.( 14ก.พ.2567) ที่พุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา ริมถนนสายเก้ากิโล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายเจริญ จุรีกานนท์ นายกพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาพร้อมด้วยคณะกรรมการพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา ได้จัดขบวนรถแห่องค์เทพเจ้าประกอบด้วยกระถางธูปเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เจ้าพ่อกวนอู พระอรหันต์จี้กง เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าไฉซิ่งเอี้ย เทพเจ้าหวังต้าเซียนฯ ออกจากพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชาจากถนนสายเก้ากิโลหน้าพุทธสมาคมฯไปรอบๆตลาดศรีราชา

โดยองค์โป้ยเซียนโจวซือ ได้ประทับทรงเจิมใบชาและประพรมน้ำมนต์ให้แก่ประชาชนตามบ้านเรือนและร้านค้าที่ได้ตั้ง โต๊ะหมู่บูชารับองค์เทพเจ้าที่มาอำนวยอวยพรในช่วงเทศกาลปีใหม่ของคนไทย เชื้อสายจีน เพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงการค้าเจริญรุ่งเรือง ซึ่งในขบวนแห่องค์เทพเจ้าจัดขบวนอย่างสวยงามโดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยและนักเรียนมาร่วมเดินถือป้ายอวยพรเป็นภาษาจีนตามด้วยขบวนสิงห์โตและมังกรทอง ที่มาร่วมอวยพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ศรีราชาในครั้ง นี้ด้วย ซึ่งก็ได้มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาจำนวน มากได้ตั้งโต๊ะหมู่บูชารับองค์เทพเจ้ากันในช่วงเทศกาลปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนในครั้งนี้ ซึ่งในช่วงบ่ายการแห่ขบวนแห่องค์เทพเจ้าจะไปแห่ที่ตลาดหนองค้อให้ประชาชนตั้งโต๊ะหมู่รับองค์เทพเจ้าและแห่เข้าตลาดศรีราชา