HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง” ติดสติกเกอร์สะท้อนแสงให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ มุ่งสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่หมู่บ้านและชุมชน ตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายธีระพล สุ่มมาตย์ นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง“ ณ โดมเอนกประสงค์สุเหร่าโอ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางขนาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา ปลัดอำเภอ คณะ กต.ตร.สภ.บางขนาก และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

 

โดยการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ได้มีการนำสติกเกอร์แถบสะท้อนแสงมาติดให้กับรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปัจจุบัน พร้อมทั้งได้เน้นย้ำมาตรการการขับขี่ปลอดภัยและการปฎิบัติตามกฏจราจร เพื่อถือปฏบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัด อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่หมู่บ้านและชุมชน และเป็นการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา