HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงเรียนถนอมศรีศึกษาเดินรณรงค์ปลุกสังคมร่วมต้านบุหรี่ไฟฟ้ามหันตภัยใหม่

วันที่ 14 ก.พ. 2567 คณะครู ผู้บริหารและนักเรียน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา อ.เบตง จ.ยะลา กว่า 150 คน เดินรณรงค์ปลุกสังคมร่วมต้านบุหรี่ไฟฟ้ามหันตภัยใหม่ใกล้ตัวที่มีสารอันตรายนิโคตินทำร้ายสุขภาพคนไทย หลังพบเยาวชนตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ซิสเตอร์นรา นิยมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมศรีศศึกษา กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ โครงการเดินรณรงค์บุหรี่ไฟฟ้ามหันตภัยใหม่” โดยระบุว่า ภายหลังบุหรี่ไฟฟ้าได้เข้ามาบุกตลาดอย่างหนัก แม้จะมีกฎหมายควบคุมห้ามจำหน่าย แต่รูปแบบการตลาดที่คุกคามทำให้วัยรุ่นเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งจากการสำรวจพบว่ากลุ่มวัยรุ่นหันไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าค่อนข้างสูง เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเปิดตัวว่าสามารถช่วยเลิกบุหรี่ได้และเป็นการสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้คน

นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลว่าไม่มีนิโคติน มีรูปแบบสวยงาม การแต่งกลิ่นรสชาติต่างๆ จูงใจให้เด็กๆอยากลองมากขึ้น รวมถึงมีความเชื่อว่าบุหรี่กลิ่นเหม็นเป็นอันตราย บุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นหอมจะปลอดภัย ทั้งที่บุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่ทั่วไปอันตรายไม่ต่างกัน และที่สำคัญราคาถูกลงหาซื้อง่าย มีรูปแบบสวย และความเชื่อที่ผิดๆคิดว่าไม่มีนิโคติน ไม่อันตราย จึงลองกันมากขึ้น ทั้งที่ความจริงบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินทำให้เสพติดได้ นอกจากนี้ยังมีสารอันตรายที่เกิดจากการเผาไม้ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ มะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง เป็นต้น

ซิสเตอร์นรา นิยมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมศรีศึกษา กล่าวอีกว่า ในการเดินรณรงค์ในวันนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อที่จะมุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าผ่านการสื่อสารในการเดินรณรงค์ เนื่องจากค่านิยมและความเข้าใจผิดเรื่องความร้ายแรงของบุหรี่ไฟฟ้า เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น จากการที่เข้าถึงง่าย และการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทบุหรี่ รวมถึงเรื่องทัศนคติของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีต่อบุหรี่ไฟฟ้า การแก้ปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าจึงต้องให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้ทั้งความรู้ นโยบาย และพลังสังคมอย่างบูรณาการ เพื่อมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและรณรงค์ในทุกมิติ จัดกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเพิ่มขึ้น และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับสังคมจึงต้องช่วยกันทำอย่างไรให้ระบบการช่วยเลิกเข้าถึงและมีตัวช่วยให้เขาเหล่านั้นเลิกได้ง่ายขึ้น

เจษฎา สิริโยทัย / จ.ยะลา