HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เปิดตัว แบรนด์แอมบาสเดอร์ โรงพยาบาลตำรวจ

วันที่ 14  ก.พ. 2567 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก โดยโรงพยาบาลตำรวจ เปิดกิจกรรม “ด้วยแรงแห่งรัก” เปิดตัว แบรนด์แอมบาสเดอร์ คุณเอ ศุภชัย ศรีวิจิตร และศิลปินในสังกัด 7 ท่าน ในโครงการวงดนตรีจิตอาสา ศูนย์พึ่งได้ และ Page “Because We Care” ของโรงพยาบาลตำรวจ ที่ช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงทั้งในเด็ก เยาวชน และ สตรี โดยทำงานประสานเครือข่ายหลายหน่วยงาน และได้รับเกียรติจากเครือข่ายทางสังคม คุณกัน จอมพลัง, คุณต้นอ้อ มูลนิธิเป็นหนึ่ง, คุณเอกภพ สายไหมต้องรอด, สหทัยมูลนิธิ และผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม มาร่วมกิจกรรมด้วย

คุณเอ และศิลปินทั้ง 7 ท่าน ได้ร่วมแสดงและขับร้องบทเพลง 2 บทเพลง คือ เพลงเรื่องเล็กเรื่องสำคัญ และเพลงจดหมายสร้างความสนุกสนาน และประทับใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก จากนั้น พล.ต.ท. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ได้นำเยี่ยมชมศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจด้วย

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กล่าวขอบคุณ คุณเอ ศุภชัย ศรีวิจิตร และเครือข่ายทางสังคม ทั้งนี้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ปัญหานี้จะหมดไปได้ยาก แต่อย่างน้อยให้ลดน้อยลง และหน่วยงานรัฐเพียงหน่วยงานเดียวอาจทำให้สำเร็จได้ยาก จึงต้องอาศัยความร่วมมือจาดภาคีเครือข่ายทางสังคม และการ “เปลี่ยนความรุนแรง ให้เป็นความรัก” เริ่มจากรักตัวเอง ดูแลตัวเองให้มากๆ รักครอบครัว รักเพื่อน รักสังคม รู้จักแบ่งปันความรักให้กับคนรอบข้าง และมอบความรักให้ทุกคนในทุกวัน ไม่ใช่แค่เพียงวันแห่งความรักเท่านั้น เพราะความรักจะช่วยเยียวยาสภาพจิตใจให้เข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวกับเหตุร้ายที่เข้ามา