HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเปิดมหกรรมรวมพลคนฉะเชิงเทรา รักษ์สุขภาพและก้าวท้าใจคนไทยแข็งแรงพิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงทรา นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา บุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทุกอำเภอ ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วม

จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 6 จัดกิจกรรมพร้อมส่วนกลาง จึงกำหนดจัดมหกรรมรวมพลคนฉะเชิงเทรา รักษ์สุขภาพ และก้าวท้าใจ คนไทยแข็งแรง พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ โดยมีเป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทุกอำเภอ ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จำนวน 1,000 คนสำหรับการใช้แพลตฟอร์มก้าวท้าใจของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้สมัครเข้าร่วมก้าวท้าใจ Season 1-5จำนวน 127,161 คน ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับโล่เกียรติคุณก้าวท้าใจระดับประเทศ ติดต่อกันทุกปีและคาดหวังว่าในปี 2567 ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานในจังหวัด จะมีกิจกรรมทางกายและใช้แพลตฟอร์มก้าวท้าใจเพิ่มขึ้น รวมทั้งร่วมสะสมแต้มสุขภาพ กับกิจกรรม “ก้าวท้าใจ คนไทยแข็งแรง พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2567

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา