HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

กระทรวง อว. จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขับเคลื่อน Soft Power Thai สู่สายตานักวิชาการนานาชาติ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการ และวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7 ที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

 

 

 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติมหามงคล 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานวิจัย กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยใหม่ ๆ ให้กับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ การขับเคลื่อนพลังทางสังคม ด้วย BCG Model สู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

 

 

โดยในพิธีเปิดครั้งนี้ได้มีการนำเอาวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดงที่เป็น Soft Power Thai ที่พร้อมสู่สากล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาจัดแสดงให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับชม เริ่มจาก Soft Power ชุด Festival ที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมการร่ายรำของคนที่อาศัยอยู่ในภาคกลางและภาคเหนือให้ได้รับชมถึงความอ่อนช้อยสวยงามตามแบบฉบับพื้นถิ่นของแต่ละภาค ตามด้วย Soft Power ชุด Film and Food ที่เป็นการนำเสนอวิถีชีวิตเกี่ยวกับการทำอาหารของคนภาคกลาง จากนั้นเป็นการแสดง Soft Power ชุด Fashion ที่เป็นการผสมผสานการแสดงศิลปะมโนราห์ เข้ากับการแสดงเดินแบบผ้าบาติกของคนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ ก่อนที่จะจบด้วยการแสดง Soft Power ชุด Fight ที่เป็นการนำเสนอศิลปะแม่ไม้มวยไทยของคนอีสานให้ทุกคนได้เห็นถึงพลังความแข็งแกร่งในการต่อสู้ ซึ่งแต่ละการแสดงได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ต่างสอบถามว่ามีอยู่ที่ไหน เพราะต้องการที่จะไปสัมผัสกับบรรยากาศจริง ๆ ถึงถิ่นกำเนิด.

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ทีมข่าวภูมิภาค จ.บุรีรัมย์