HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ โรงเจบึงไร่1 จัดขบวนแห่องค์เทพเจ้า ในงานปฐมมงคลฤกษ์พิธีเปิดตราประทับทรง ช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน ได้ร่วมกันกราบไหว้และทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคล

เมื่อเวลา10.30น.(15ก.พ.2567) ที่พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ โรงเจบึงไร่ 1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายอำมาตย์ โสภณารมย์ นายกพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ พร้อมคณะกรรมการ จัดงานปฐมมงคลฤกษ์พิธีเปิดตราประทับทรง คุยเพ่งอังกี้ น้อมรับเหล่าปวงวิสุทธิเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสด็จลงจากสวงสวรรค์(เหล่าเอี้ยซิ้งเลาะที)พร้อมออกแห่เจิมใบชาทิพย์(ฉู่เต้) ประทานพรสิริมงคลให้เเก่สาธุชน ตามถนนสุขาภิบาล8 ตลาดห้วยเล็ก ตลาดเครือสหพัฒน์ ตลาดบึงไร่1 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567

โดยมีขบวนแห่เจ้า แห่สิงโต ออกจาก พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ โรงเจบึงไร่ 1 ไปตามถนนสุขาภิบาล8 ตลาดห้วยเล็ก ตลาดเครือสหพัฒน์ ตลาดบึงไร่1 เพื่อให้ประชาชนชาวไทย และชาวไทยเชื้อสายจีนที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาได้ไหว้ขอพรเทพเจ้า ในขบวนแห่องค์เทพเจ้าโดยมีองค์หลวงเตี่ยเจียงกุงเอี้ย ไฉ่ชืงเอี้ยะกง ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี้ยโจว โป้ยเซียนโจวซือ ฯขบวนแห่มังกร และขบวนแห่สิงห์โต ซึ่งทางพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ โรงเจบึงไร่ 1 ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังเทศกาลตรุษจีน หรือเทศกาลปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสกราบไหว้เทพเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือกัน รวมทั้งได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญเนื่องในวันตรุษจีนด้วย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ตามความเชื่อที่ว่าไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษที่คุ้มครองบ้านแล้ว ก็ยังมีเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองนอกบ้านด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมธุระในด้านกิจหน้าที่การงาน ส่งเสริมดวงชะตาชีวิต และคุ้มครองอันตราย กันภัยจากศัตรู ให้ปลอดภัย

ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนมีความเชื่อกันว่า เทพเจ้าในแต่ละองค์จะเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งมังกรและสิงห์โต เป็นสัตว์ของเทพเจ้าที่ประชาชนที่มีเชื้อสายจีนเชื่อกันว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ใดได้ทำบุญ สักการะ หรือกราบไหว้แล้วจะทำให้ครอบครัวจะมีแต่ความสุข ป้องกันภัยอันตรายได้ และจะส่งเสริมดวงชะตาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้อีกด้วย