HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร อบจ.ภาคกลาง เน้นเพิ่มศักยภาพบุคลากร เพื่อบริการประชาชน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 #นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา #นางนุชนารถ ยุววรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง ประจำปี 2567 โดย #นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลางทั้ง 25 จังหวัด จำนวน 1,150 คน

รับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก” โดย #พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง และมีวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ. โรงแรม รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา