HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

องค์การสวนสัตว์ฯ มอบโล่รางวัลเพชรจรัสแสงบุคคลต้นแบบ ประจำปี 2566

วันที่ 15 ก.พ. 67 นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบโล่ใบประกาศนียบัตร ให้นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา ได้รับมอบรางวัล “เพชรจรัสแสง”บุคคลต้นแบบ ประเภทนักบริหารระดับต้น สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา และ นางสาวญาดาศ์ แก้วสด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานเลขา ผู้อำนวยการ ได้รับรางวัล”เพชรจรัสแสง”ผลงานด้านนโยบายขององค์กรและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

โดยมีนางจงกลนี แก้วสด รองผู้อำนวยการองค์สวนสัตว์ฯ และนายณรงวิทย์ ชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมแสดงความยินดี ณ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมถ์ กรุงเทพมหานคร