HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ตม.จว.ศรีสะเกษ จัดชุดบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.หญิง ชัญญา พรหมวารี รอง ผกก ตม.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.หญิงมณีพร บุญเลี้ยง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ จัดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมชุดตรวจบูรณาการฯป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย ผู้แทน กอ.รมน.จว.ศรีสะเกษ,

ผู้แทนแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทนฝ่ายปกครอง อ.เมืองศรีสะเกษ,ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทนจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ, ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ,ผู้แทน ภ.จว.ศรีสะเกษ, รวมทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน
โดยได้บูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษ จว. ศรีสะเกษ

 

 

 

พ.ต.อ.จิรประภาพ สุทธปรีดา เปิดเผยต่อไปว่า ผลการปฏิบัติ ไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย, ไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน, ไม่พบการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายและแรงงานบังคับแต่อย่างใด ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน, พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561, กฎหมายประกันสังคม, การแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวภายใน 24 ชม., แนะนำการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522, การห้ามใช้แรงงานคนต่างด้าวโดยผิดกฏหมาย,ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต,การตรวจสุขภาพประจำปี, การป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ, การแนะนำนายจ้างในการพัฒนาฝีมือให้กับแรงงานในสถานประกอบการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ.

 

 

 

 

 

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ