HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ศอ.บต.จัดกิจกรรมสานพันธ์คนไทยเชื้อสายจีนจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 17  ก.พ. 2567  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 16 ก.พ. พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์คนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังคมหลากหลายวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ หอประชุมโรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีนายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง นายกิตติภณ เปรมรัชชานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนทุกศาสนิกเข้าร่วม  ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดฯ มีการแสดงเชิดสิงโตและการโชว์ตีกลองเพื่อเป็นการต้อนรับ พร้อมทั้งการแสดงของน้อง ๆ จากโรงเรียนต่างๆ และประชาชนทั้ง 3 ศาสนา ซึ่งสื่อถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมด้วย สร้างบรรยากาศและรอยยิ้มที่อบอุ่น

 

ในการนี้ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ในโลกนี้ไม่มีสังคมใดจะที่เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยคนเชื้อชาติเดียววัฒนธรรมเดียว หรือความเชื่อเดียวกัน สังคมที่จะเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน และคนในสังคมมีความสุข โดยส่วนใหญ่เป็นสังคมที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ความเชื่อ หลากหลายวิธีปฏิบัติตามความเชื่อ เพราะแต่ละเชื้อชาติ ความเชื่อก็จะมีจุดแข็ง จุดอ่อน หากนำจุดแข็งของเชื้อชาติความเชื่อหนึ่ง ไปเสริมเติมจุดอ่อนอีกเชื้อชาติความเชื่อหนึ่ง ก็จะเป็นพลังสำคัญที่จะทำให้สังคมนั้นเจริญก้าวหน้าโดยเร็ว และคนในสังคมก็จะมีความสุขในพหุสังคมด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ศอ.บต. ร่วมกับสมาคมและชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส อำเภอสายบุรี อำเภอเบตง และอำเภอสุไหงโกลก จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์คนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังคมหลากหลายวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง ได้แก่ในพื้นที่อำเภอเบตง , อำเภอเมือง จังหวัดยะลา อำเภอเมือง , อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง , อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส ได้รวมกลุ่มพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอความคิดเห็นภาครัฐเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งยังเป็นการแสดงความยินดี เนื่องในวาระเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ (วันตรุษจีน) ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งถือเป็นวันสำคัญมากของชาวจีนทั่วทุกมุมโลก

เจษฎา สิริโยทัย /จ.ยะลา