HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ซีน่าพิซซ่าฮาลาล พัทยา ร่วมสนับสนุนงานวันสายธารสู่ศรัทธา ประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการมัสยิดดารุ้ลอิบาด๊ะห์ พัทยา สัปบุรุษ และคณะกรรมการจัดงานดื่มน้ำชาการกุศล วันสายธารสู่ศรัทธา ประจำปี 2567 ที่มัสยิดดารุ้ลอิบาด๊ะห์ พัทยา ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2567 โดยมี นายสุรินทร์ ยิ้มใย สมาชิกสภาเมืองพัทยา และฮัจยีฮานาฟี (มานิตย์) ขันธการ เป็นประธานจัดงาน เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจการของมัสยิดและการศึกษา

มีรายงานว่า ร้านซีน่า พิซซ่าฮาลาล พัทยา หนึ่งในธุรกิจของเครือโบว่ากรุ๊ป พัทยา กลุ่มธุรกิจในชุมชนต้นกระบก เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดย ฮัจยีอาลี (ราชัย) ปาทาน ผู้บริหารโบว่ากรุ๊ป พัทยา ในฐานะรองประธานจัดงานจัดงานดื่มน้ำชาการกุศล วันสายธารสู่ศรัทธา ประจำปี 2567 ได้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนเป็นทุนในการจัดเลี้ยงน้ำชาให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานการกุศลดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ได้มีการส่งมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน โดยมี อีหม่ามฮัจยีอับดุลบาซีร พัดเย็นใจ อีหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ สุรินทร์ ยิ้มใย สมาชิกเมืองพัทยา และฮัจยีฮานาฟี (มานิตย์) ขันธการ ประธานจัดงานทั้งสอง เป็นผู้รับมอบ พร้อมเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมตามวันดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ด้วย