HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ปชช.พากันมาแก้ปีชงทำพิธีสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตาเสริมสิริมงคล หลังเทศกาลตรุษจีน ตามความเชื่อว่าองค์เทพเจ้าได้เสด็จลงจากสวรรค์เพื่อประทับทรงโปรดสาธุชนในโลกมนุษย์

เมื่อเวลา10.00น. วันที่ 18ก.พ.2567 ที่วิหารพงไล้ซาจับซาเซียวเกาะชั้น 2 พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ พงไล้ซาจับซาเซียวเกาะ โรงเจบึงไร่หนึ่ง ต.บึง อ.ศรีราชา นายอำมาตย์ โสภณารมย์ นายกพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ โรงเจบึงไร่หนึ่ง พร้อมคณะกรรมการบริหารพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ ฯได้จัดพิธีสะเดาะเคราะห์แก้ปีชงให้ กับประชาชนและผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ตำบลบึงและพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอศรีราชา โดยมีประชาชนจำนวนมากพากันเดินทางมาให้องค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี่ยโจ้ว ประทับทรงแก้ปีชง สะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตาเสริมสิริมงคล ให้เป็นจำนวนมาก โดยโรงเจบึงไร่หนึ่ง จะเปิดให้แก้ปีชงสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตาทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนและวันอาทิตย์ กลางเดือน ของทุกเดือนตั้งแต่กลางเดือน ก.พ.- ธ.ค. 2567 นี้

การที่ประชาชนพากันเดินทางมาแก้ปีชงกันในหลังเทศกาลตรุษจีน ตามความเชื่อว่าองค์เทพเจ้าได้เสด็จลงจากสวรรค์เพื่อประทับทรงโปรดสาธุชนในโลกมนุษย์ ซึ่งการเดินทางมาแก้ปีชงสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งผู้ที่เกิดปีชงจำนวนได้เตรียมสิ่งของ ประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์แก้ปีชง ซึ่งก็ได้มีประชาชนที่เกิดปีชงร่วมทำพิธีสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตาในปี พ.ศ.2567 ได้แก่ ปีมะโรง ปีจอ ปีเถาะ ปีระกา และท่านที่อายุลงท้ายด้วยเลข 3,6,9 ได้พากันมาทำพิธีทำพิธีสะเดาะเคราะห์กันจำนวนมากจนล้นวิหารชั้น 2 โดยองค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี่ยโจ้ว ประทับทรงใช้ไม้จี้ที่ศีรษะเพื่อเสริมดวงชะตาแก่ผู้เกิดปีชง ตามตำราจีนเชื่อว่า ในปีชงผู้ที่เกิดปีชงจะประสบเคราะห์ภัยรุมเร้ามากกว่าในเวลาปกติธรรมดา แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเรื่องของกรรมเด่นชัด แต่ก็เชื่อว่าเมื่อดวงชะตาอ่อนกำลังลง กรรมและเคราะห์ย่อมมีกำลังแรงขึ้น ในปีชง จึงต้องเร่งทำบุญสะเดาะเคราะห์ หลายคนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุก็มาเกิดเหตุในปีชง บางคนค้าขายขาดทุนในปีชง บางคนพบแต่อุปสรรคและทุกข์ภัยมาก จึงพากันมาสะเดาะเคราะห์กันในปีชงเสริมดวงชะตาหลังเทศกาลตรุษจีน ที่องค์เทพเจ้าเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์เพื่อประทับทรงโปรดสาธุชนในโลกมนุษย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งท่านใดที่ไม่ได้เกิดปีชงสามารถร่วมทำพิธีเสริมดวงชะตาได้เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวท่านเอง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์โรงเจบึงไร่1ได้ที่ 090-2188669