HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

“เบตง” จัดการประชุมเตรียมรับเสด็จองค์รัชทายาท ที่ 3 แห่งรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 19 ก.พ. 2567 ที่ห้องประชุมไกรลาสที่ว่าการอำเภอเบตง  จ.ยะลา พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม เตรียมการรับเสด็จ ราจาอิสกันดาร์ ซุลการ์นาอิน องค์รัชทายาท ที่ 3 แห่งรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ซึ่งกำหนดเสด็จเยือนอำเภอเบตงในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเบตง หัวหน้าสำนักจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลัง ฝ่ายปกครอง ผู้แทนจากหน่วยงานด่านศุลกากรมาเลเซีย หน่วยงานสันติบาล รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย มีความสัมพันธ์กันมาช้านาน

ดังนั้น การเสด็จมาขององค์รัชทายาท ในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญระหว่างของทั้ง 2 ประเทศ ทั้งในด้านการกระชับความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างรัฐเปรัคกับอำเภอเบตง ในฐานะเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน และมีความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆ ของทั้งสองประเทศ


เจษฎา สิริโยทัย /อจ.ยะลา