HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปาย แม่ฮ่องสอน และ เครือข่าย ทสม.ตำบลแม่ฮี้ จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567  กำนัน ประยูร ปิมปา กำนันตำบลแม่ฮี้ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ เครือข่าย ทสม.ตำบลแม่ฮี้ จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสิ่งแวดล้อม

กำนัน ประยูร ปิมปา กำนันตำบลแม่ฮี้ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปาย กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการเดินสำรวจป่าต้นน้ำลำห้วย แม่ปิง สร้างฝายชะลอน้ำ สร้างความชุ่มชื้นฟื้นฟูระบบนิเวศ จำนวน 3 ลูก

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน ประชาชนเครือข่าย ทสม.จาก 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าปาย บ้านแม่ปิง บ้านห้วยแก้ว เจ้าหน้าที่ .อบต.แม่ฮี้  เจ้าหน้าที่ป่าไม้  และ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

 

 

เกียรติยศ ศรีสกุล ผอ.ข่าวเด่นทั่วไทย ภาคกลาง