HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดนครพนม เปิดปฏิบัริการ “ปิดประตูตีแมว” ลุยกวาดบ้านให้สะอาด ตรวจสารยาเสพติด

วันที่ 20 ก.พ. 2567 ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผูัว่าราชการจังหวัดนคร พนม เปิดยุทธการ “ปิดประตูตีแมว” สั่งการให้ นายปราโมทย์ ผายทอง ปลัดอำเภอหัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม (ศอ.ปส.จ.นพ.) ตรวจหาสารเสพติดตามมาตราการกวาดบ้านกับข้าราชการ ทั้งหัวหน้าหน่วยทุกหน่วย พนักงาน ลูกจ้าง ทุกส่วนงาน ทุกชั้น ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ทั้งหลังเก่า หลังใหม่ หลังจากได้มีการตรวจปัสสาวะ พบว่าแต่ละคนผ่านเกณฑ์ 2 ขีด ไม่พบใครเป็นสีม่วง การตรวจสารยาเสพติด จะตรงข้ามกับการตรวจโควิด 19 ตรวจสารยาเสพติดขึ้น 2 ขีดถือว่าผ่าน ถ้าตรวจโควิด-19 เจอ 2 ขีด ติดโควิด

 

 

 

 

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนคร พนม กล่าวว่า ในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม (ศอ.ปส. จ.นพ.) ได้มอบนโยบาย ให้ศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดทุกอำเภอได้ทำการกวาดบ้านตัวเอง ทุกหน่วยงาน อุปกรณ์ไม่มีไม่เพียงพอร้องขอจังหวัดได้ทันที

 

 

 

 

จังหวัดนครพนม มี 4 อำเภอประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอบ้านแพง อำเภอท่าอุเทน และอำเภอธาตุพนม ที่ยกระดับการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติต สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 หรือ นบ.ยส.24 ซึ่งมีแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้บัญชาการ SINGLE COMMAND ด้วยตนเอง โดยจัดตั้งกลไกต่าง ๆ รองรับการปฏิบัติและการประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตลอดทั้งบูรณาการแผนงานและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ ในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ..

 

 

 

ข่าว/ภาพ ประทีป​ วชิระธัญญากุล​ ผู้สื่อข่าว จ.นครพนม