HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ประธานพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

วันที่ 21 ก.พ. 67 ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัศรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณะครู และ
นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ที่สามารถได้ถ้วยพระราชทาน ถึง 11 ถ้วยพระราชทาน แสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนทั้งด้านการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และวงโยธวาทิต ซึ่งเป็นการฝึกทักษะ สั่งสมประสบการณ์ จนสร้างผลงาน เป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะวงโยธวาฑิต ที่ไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกในอีกหลายรายการ ขอให้นักเรียนได้มุ่งมั่นพัฒนาฝีมืออย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ประสบความสำเร็จ ในทุกรางวัลเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีกับตนเองและโรงเรียนและขอให้รักษาเกียรติประวัติอันดีงามนี้ไว้ตลอดไป

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีหลวงพ่อโสธร เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 ประทานพรให้ทุกท่านมีกำลังกาย กำลังใจที่ดี มีความเจริญในหน้าที่ตลอดไป

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา