HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการ คลองสวย น้ำใส เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการ คลองสวย น้ำใส เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายสุเทพ สถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ กล่าวต้อนรับ นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน มีการบรรยายให้ความรู้การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและเศษวัชพืชโดยการใช้ประโยชน์ในรูปแบบของการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง โดยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำ และเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 ตำบล ร่วมกับกำนัน เพื่อให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา