HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเริ่มต้นฤดูร้อนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2567 พร้อมพยากรณ์สภาพอากาศภาคอีสาน ใน 7 วันข้างหน้า

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเริ่มต้นฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2567 ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

โดยในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปต่อเนื่อง อุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 35 องศาเซลเซียส เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งเป็นรูปแบบลักษณะอากาศของฤดูร้อน อย่างไรก็ตามบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าจนถึงประมาณกลางเดือนมีนาคม และคาดว่า ฤดูร้อน จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

 

 

 

 

สำหรับพยากรณ์สภาพอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ภาคอีสาน)  ใน 7 วัน ข้างหน้า  ระหว่างวันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567   โดยในช่วงวันที่ 21 – 23 ก.พ. 2567  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ภาคอีสาน) จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 – 38 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14 – 18 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 24 – 27 ก.พ. 2567 จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งบางแห่งในช่วงแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 – 37 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 17 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.

 

 

 

 

ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคอากาศเย็นในตอนเช้า อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ บริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียส ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย.

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล / กรมอุตุนิยมวิทยา
เรียบเรียง / ชูชัย ดำรงสันติสุข ศูนย์ข่าวภูมิภาค ข่าวเด่นทั่วไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ