HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สสจ.มุกดาหาร จัดมหกรรมทูตสุขภาพ Care D Plus

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นางสาวบุญญาพร เผ่าพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมทูตสุขภาพ Care D Plus “การปฏิบัติหน้าที่ญาติเฉพาะกิจ มิตรภาพถาวร เชื่อมประสานใจ” ณ ห้องประชุมวังเทียมเมฆ (241) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

 

นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จากนโยบายสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็น ๑ ในนโยบายของ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยแนวทางหนึ่ง คือ การสร้าง Care D+ Team ในหน่วยบริการ หรือโรงพยาบาลทุกระดับ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรและผู้ป่วย รวมทั้งญาติ ลดปัญหาความขัดแย้งจากการรักษาพยาบาล ที่นำไปสู่ประเด็นต่างๆ บั่นทอนจิตใจบุคลากรและประชาชน และทีม Care D+ จะช่วยสร้างวัฒนธรรมในการทำหน้าที่ “ญาติเฉพาะกิจ มิตรภาพถาวร เชื่อมประสานใจ” ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว

 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยอีกว่า การจัดกิจกรรมเชื่อว่าจะช่วยให้ทีมงานมีความเข้มแข็งมากขึ้น มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างทีม Care D+ ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร มีทีมในการเชื่อมประสานใจระหว่างบุคลากรสาธารณสุข กับผู้ป่วยและญาติในทุกหน่วยงาน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ จากการให้บริการ รวมทั้งมีการสื่อสารความรู้ในวงการแพทย์เรื่องใหม่ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น

 

 

 

สำหรับมหกรรมทูตสุขภาพ Care D Plus ร่วมเสนอผลงานและสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพ รวม 8 ทีม ประกอบด้วย ทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ทีมโรงพยาบาลมุกดาหาร ทีมโรงพยาบาลดงหลวง ทีมโรงพยาบาลหว้านใหญ่ ทีมโรงพยาบาลคำชะอี ทีมโรงพยาบาลหนองสูง ทีมโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ทีมโรงพยาบาลดอนตาล เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 15,000 บาท โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมโรงพยาบาลดอนตาล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1ได้แก่ ทีมโรงพยาบาลดงหลวง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย, และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมโรงพยาบาลหนองสูง เงินรางวัล 2,000 บท พร้อมสายสะพาย ส่วนที่เหลือจำนวน 5 ทีม ได้รางวัลชมเชย เงินรางวัลทีมละ 1,500 บาท ..

 

 

 

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร