HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีร่วม กับ อบจ.ชลบุรี จัดโครงการกีฬามวลชนสู่ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เสริมทักษะกีฬาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ได้มีความรู้ความสามารถทางด้านกีฬา

เมื่อเวลา 12 .00 น.ของวันที่22กุมภาพันธ์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ อบจ.ชลบุรี จัดโครงการกีฬามวลชนสู่ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 พื้นที่อำเภอศรีราชา (แห่งที่10)โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีได้มอบหมายให้นายประเด็น คะทอง ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมกีฬาจังหวัดแห่งชลบุรี นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน ร่วมพิธีเปิด พร้อมคณะวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีฬาและเด็กนักเรียนอำเภอศรีราชาเข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า400คนจากโรงเรียนบ้านเขาตะแบก โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก โรงเรียนบ้านระเวิง และ โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกร ราษฎรบำรุง)

โดยมีการฝึกสอนทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ให้กับเด็กนักเรียนอำเภอศรีราชาได้เรียนรู้กีฬาฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล เพื่อเสริมทักษะให้เป็นนักกีฬาที่มีความรู้ความสามารถก้าวไปสู่กีฬาระดับชาติต่อไป และ ในเวลา 15.30 น. วันเดียวกัน ได้มีพิธีปิดโครงการกีฬามวลชนสู่ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี โดยมี นายนพรัตน์ ศรีพรหมนายอำเภอศรีราชา ประธานพิธีปิด มีนายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภา อบจ.ชลบุรี นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวินอำเภอศรีราชา นายประเด็น คะทอง เลขานุการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีปิด โดยทางนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน นายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภา อบจ.ชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิก อบต.บ่อวิน ได้ร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กนักเรียนที่เข้ารับการอบรมทุกคน สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับเด็กนักเรียนอย่างมากทีเดียว และปิดท้ายด้วยการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมVIP อบต.บ่อวินกับ ทีมVIP อบจ.ชลบุรี