HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ชื่นชม จนท.เมืองพัทยา เก็บกระเป๋าส่งคืนให้นักท่องเที่ยว

วันที่ 22 ก.พ.67 นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา ได้มอบรางวัลตอบแทนในการทำความดีให้กับนายอัษฎา กุนนา เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยา เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีนายศักดิ์ไชย เจริญอยู่คงรอด และนายพิทยา ภิรมย์อ้น ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ราว เป็นสักขีพยานที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

 

สืบเนื่องจาก เวลา 14.00 น.วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:00 น. ขณะที่นายอัษฎา กุนนา เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยา กำลังปฏิบัติหน้าที่บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) ได้พบกระเป๋าของนักท่องเที่ยววางอยู่ที่บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสารจึงได้ประสานงานเครือข่ายฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยเมืองพัทยา ผ่านวิทยุสื่อสารว่าพบกระเป๋านักท่องเที่ยว 1 ใบ ซึ่งภายในมีทรัพย์สินและเอกสารสำคัญ และเวลาต่อมามีนักท่องเที่ยวเจ้าของกระเป๋ามาติดต่อขอรับกระเป๋าคืน เป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวไทย

 

โดยนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวไม่ประสงค์ออกนาม ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา โดยแสดงดีใจ พร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาที่มีการประสานงานอย่างเต็มที่ ทำให้ได้ของคืนภายในเวลาอันรวดเร็ว สร้างความประทับใจให้ตนเองในฐานะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเมืองพัทยาเป็นอย่างมาก