HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่นชมสุดยอดผลงาน นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่โดดเด่น ของนักเรียนโรงเรียนเอกอโยธยา

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่ โรงเรียนเอกอโยธยา ตำบลสามเรือน   อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายชัยวัฒน์  คลังทรัพย์  ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรม Ake Ayothaya’s Open House 2024” โดยมี ดร.สาธินี  ผ่องอักษร ผู้รับใบอนุญาต /ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกอโยธยา นายธนภัทร ผ่องอักษร ผู้จัดการ โรงเรียนเอกอโยธยา  ให้การต้อนรับ  แล้วยังได้รับเกียรติจาก นางปัถมา  ดวงแก้ว  รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านผู้บริหาร คุณครู และ นักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ชุมชน ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร  โรงเรียนวัดสามเรือน  โรงเรียนวัดทำใหม่  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง  และโรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต  ภู่เงินอนุสรณ์) ร่วมงานชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย

ดร.สาธินี  ผ่องอักษร ผู้รับใบอนุญาต /ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกอโยธยา  กล่าวว่า  กิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจ ในผลงานและความสามารถของตน ซึ่งเป็นการเผยแพร่กิจกรรมและผลงานการเรียน การสอน ของนักเรียน และคุณครู  หลังจากที่ทาง โรงเรียนเอกอโยธยา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และสัญญาการว่าจ้างโครงการห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI  กับ หจก.เอ็มม่าอลิส เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียนของโรงเรียนเอกอโยธยา สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม ไปเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ไปแล้วนั้น  ทางโรงเรียนได้เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ A I จนเด็กนักเรียนสามารถผลิตชิ้นงาน นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ ที่โดดเด่น ของแต่ละกลุ่ม มาแสดงโชว์ผลงานที่เรียนมา  ให้ผู้ปกครอง และ แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในงานวิชาการ Ake Ayothaya’s Open House 2024   อีกทั้งเป็นการแนะนำการจัดการศึกษา ชมการเรียนการสอนทุกหลักสูตร-โปรแกรมการเรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจเลือกเรียน ตามความถนัดและความสนใจแก่ท่านผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาต่อไป   นอกจากนี้ยังได้มีการแสดงโชว์ลีลาความสามารถของของหุ่นยนต์สุนัข น้องอะโวคาโด   ที่ทาง หจก.เอ็มม่าอลิส นำมาแสดงให้ชมอีกด้วย

นายชัยวัฒน์  คลังทรัพย์  ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  ต้องขอชื่นชมโรงเรียนเอกอโยธยา ที่ได้จัดงาน “กิจกรรม Ake Ayothaya’s Open House 2024”  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถที่เล่าเรียนมา โรงเรียนเอกอโยธยา  การ จัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ และ สนองต่อความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน  ทำให้นักเรียนมีการพัฒนาครอบคลุมทั้งความรู้ คุณธรรม และความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 โลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  หลักสูตรห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้รูปแบบการศึกษาให้เท่าทันกับวิวัฒนาการที่ทันสมัยของโลก ที่มีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีไอเดียความคิดเป็นของตนเอง  นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI  ทำให้มีการพัฒนาคุณภาพในด้านการศึกษา ของเด็กนักเรียนโรงเรียนเอกอโยธยา สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม  เด็กได้เรียนรู้เท่าทันกับยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่โลกอนาคต  ซึ่งรัฐบาลเริ่มให้การสนับสนุนส่งเสริม  ในหลักสูตรการเรียนการสอนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI มากขึ้น

  เกียรติยศ ศรีสกุล ผอ.ข่าวเด่นทั่วไทย ภาคกลาง