HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 จับมือหน่วยงานภาคีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  ที่บริเวณจุดชมวิวผาเสวย บ้านแก้งกะอาม ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ ประจำปี 2567 และวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม ประจำปี 2567 โดยมีนายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยว ตลอดทั้งประชาชนและเยาวชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณเทือกเขาภูพานในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น เผยว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนงดการเผาไฟและเผาป่า หรือการจุดไฟเผาวัชพืชในไร่นา เพื่อลดหมอกควันที่เกิดจากการเผาไหม้ สร้างการรับรู้ ตระหนักถึงอันตรายของหมอกควันพิษ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงภัยที่มาจากสาเหตุของการตัดไม้ทำลายป่า ที่ส่งผลกระทบให้เกิดภัยทางธรรมชาติต่างๆ ที่ตามมา สิ่งที่สำคัญคือการสร้างความมีส่วนร่วมในการป้องกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

 

 

 

 

 

 

 

วันนี้มีนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น ได้จัดขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งในอนาคตเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังของท้องถิ่นท้องที่และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจะได้ช่วยกันในการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และช่วยรณรงค์ในเรื่องของการเผาป่าในพื้นที่โดยรอบเทือกเขาภูพาน ต่อไป.

 

ศูนย์ข่าวภูมิภาค ข่าวเด่นทั่วไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ