HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ชาวแปดริ้ว นักท่องเที่ยว พาครอบครัวทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชาที่วัดคึกคัก

วันที่ 24 ก.พ. 67 ที่วัดสมานรัตนาราม อ.เมืองฉะเชิงเทรา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่ พระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 โดยมี เจ้าคุณ พระประชาธรรมนาถ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม นำพระภิกษุ ออกบิณฑบาตร มีขาวแปดริ้ว นักท่องเที่ยว พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และถวายเป็นพุทธบูชา

สำหรับ วันมาฆบูชา หรือเรียกอีกอย่างว่า วันจาตุรงคสันนิบาต เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีเหตุการณ์สำคัญคือเป็นวันที่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางพระอรหันต์ที่ได้รับอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า 1,250 รูป โดยมิได้นัดหมาย หลักคำสอนครั้งนี้มีความสำคัญ และเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา คือละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังถือเป็นวันพระใหญ่ ที่มีกิจกรรมหลายอย่าง ทั้งการเวียนเทียน รักษาศีล และทำบุญตักบาตรเสริมบุญบารมี การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา