HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทยนำคณะมาทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวัดสมานรัตนาราม

โดยมีผู้ใหญ่กฤษดา มหาวิริโยทัย ประธานคณะกรรมการวัดสมานรัตนารามให้การต้อนรับนายคินซัง ดอร์จิ ( H. E. Mr. KINZANG DORJI )เอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทยซึ่งเดินทาง มาทำบุญถวายสังฆทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส วันที่ 21 กุมภาพันธุ์ ที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวัน พระราชสมภพ ของ สมเด็จ พระราชาธิบดี แห่งราชอาณาจักรภูฏาน จิกมี่ เคเซอร์ นัมเกย์ วังชุก ณ วัดสมานรัตนาราม

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา