HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

องค์รัชทายาทที่ 3 แห่งรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย เสด็จเยือนเบตงกระชับความสัมพันธ์

วันที่ 24 ก.พ. 2567  ที่ด่านพรมแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยพลตรี นิติ ติณสูลานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเบตง พ.ต.อ.จิรวัฒน์ ดูดิง ผกก. สภ.เบตง นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ราจา อิสกันดาร์ ซุลการ์นาอิน องค์รัชทายาทที่ 3 แห่งรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย เสด็จเยือนอำเภอเบตงในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างรัฐเปรัค กับ จังหวัดยะลา ในฐานะเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกัน และมีความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศให้แนบแน่นยิ่งขึ้น โดยการร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ

นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย มีความสัมพันธ์กันมาช้านาน ดังนั้น การเสด็จมาขององค์รัชทายาท ในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญระหว่างของทั้ง 2 ประเทศ ทั้งในด้านการกระชับความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างรัฐเปรัคกับอำเภอเบตง ในฐานะเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน และมีความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆ ของทั้งสองประเทศ โดยการร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ

นอกจากนี้รัฐบาลของสองประเทศได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ชายแดน อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชายแดน และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันอีกด้วย


เจษฎา สิริโยทัย / จ.ยะลา