HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สัตหีบ สืบสานประเพณีท้องถิ่น ขึ้นเขาเผาข้าวหลาม สร้างสามัคคีชุมชน

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.67 นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น “ขึ้นเขาเผาข้าวหลาม” ประจำปี 2567 โดยมีนางปัญชริน ใคร่ครวญ นายพนธกร ใคร่ครวญ ผู้บริหารหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง ณ วัดเหลืองอ่อนภาวนาราม ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดย นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว กล่าวว่า โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น “ขึ้นเขาเผาข้าวหลาม” ประจำปี 2567 ของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว นั้นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต แต่เนื่องจากสภาวะสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ประเพณีการเผาข้าวหลามหายไปจากสังคมช่วงเวลาหนึ่ง
เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วจึงได้ฟื้นฟูประเพณีการเผาข้าวหลามขึ้นมาใหม่ ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดี ที่จะทำให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานประเพณีท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว พร้อม 8 ชุมชน ในพื้นที่ ได้แก่ ชุมชนเนินสามัคคี ,ชุมชนทรายแก้ว,ชุมชนเขาช้าง,ชุมชนเขากระทิง ,ชุมขนบ้านหนองหิน,ขุมชนร่วมพัฒนาวัดใหม่อยู่สงัด ,ชุมชนเกล็ดแก้วพัฒนา,ชุมชนบ้านโค้งวันเพ็ญ ได้และสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป