HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พุทธศาสนิกชนพาครอบครัวร่วมเวียนเทียนที่วัดใหญ่ชัยมงคลกันอย่างเนืองแน่น สืบสานพุทธประเพณีวันมาฆบูชา

พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ หอบลูกจูงหลานพาครอบครัว ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลกันอย่างเนืองแน่น สืบสานพุทธประเพณีวันมาฆบูชา

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า เมื่อเวลา 20.30 น.ของวันที่ (24 ก.พ.2567) ที่ วัดใหญ่ชัยมงคล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ เดินทางมาร่วมทำบุญ ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา  โดยมีพระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล นำพระภิกษุ  สามเณร  สมณชีพราหมณ์  พุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม  ทำวัตรสวดมนต์เย็น และเวียนเทียนรอบโบราณสถานพระเจดีย์ และ อุโบสถ วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคลประกอบพิธีทำบุญเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ และโบราณสถานพระเจดีย์ชัยมงคล   เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นประจำทุกปี ทั้งวันมาฆบูชา วัน วิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาฯ  มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เว้นไปช่วงที่มีโรคไวรัสโควิด-19 ระบาดไประยะหนึ่ง

ในวันนี้เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง  เป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย วันมาฆบูชา เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี หมายถึง วันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะ คือ วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3  มีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน 4 ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต การประชุมพร้อมกันด้วย องค์ 4 และในวันนี้ พระพุทธเจ้าทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเราถือกันว่า เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวเด่นทั่วไทย TOPNEWS ภาคกลาง