HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นทท.มาเลเซียแห่เที่ยวเบตงหลังองค์รัชทายาทที่ 3 แห่งรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย เสด็จมาเยือน

วัน ใ25 ก.พ. 2567 ภายหลังจากส่วนราชการในพื้นที่อ.เบตง จ.ยะลา ร่วมให้การต้อนรับ ราจา อิสกันดาร์ ซุลการ์นาอิน องค์รัชทายาทที่ 3 แห่งรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ที่เสด็จเยือนอำเภอเบตงในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างรัฐเปรัค กับ จังหวัดยะลา ในฐานะเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกัน และมีความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศให้แนบแน่นยิ่งขึ้น โดยการร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ ทำให้ในวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดสัปดาห์และช่วงปิดเทอมทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อ.เบตง จ.ยะลาเป็นจำนวนมากหลังทราบข่าวองค์รัชทายาทเสด็จเบตงทำให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมันในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นถึงแม้จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ตาม

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวได้ติดตามคณะองค์รัชทายาทที่ 3 แห่งรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ที่เสด็จเยือนชมสกายวอลค์ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ซึ่งชมว่าสวยงามมากและมีอากาศดี ถึงแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อน แต่อากาศที่ทะเลหมอกยังคงมีอากาศเย็นสบายรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย มีความสัมพันธ์กันมาช้านาน

 

ดังนั้น การเสด็จมาขององค์รัชทายาท ในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญระหว่าง 2 ประเทศ ทั้งในด้านการกระชับความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างรัฐเปรัคกับอำเภอเบตงในฐานะเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกันและมีความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆ ของทั้งสองประเทศ โดยการร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันอีกด้วย

เจษฎา สิริโยทัย /จ.ยะลา