HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ จัดยิ่งใหญ่ วันสหกรณ์แห่งชาติ ภายใต้หลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสำนักงานสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2567 “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” ซึ่งสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ ได้จัดงานนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนา การรำบวงสรวงพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ การอ่านสารนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 67 พิธีกล่าวคำสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ให้โอวาทแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน จ.ศรีสะเกษ นำแสดงสัญลักษณ์และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และการจำหน่ายสินค้าผลิตผลทางการเกษตรจำนวนมาก ได้รับความเมตตาจาก พระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะ จ.ศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดบ้านเพียนาม และ รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจียงศรีมงคลวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้แทนจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจากทั้ง 22 อำเภอของ จ.ศรีสะเกษมาเข้าร่วมงานครั้งนี้ ซึ่งปีนี้จัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ตระการตามากกว่าทุกปีที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

นายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยในวันที่ 26 ก.พ.ของทุกปี เป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ” สำนักงานสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ เครือข่ายเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน จ.ศรีสะเกษ สันนิบาตสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ และสำนักงาน ธ.ก.ส.จ.ศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ จ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2567 ภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ซึ่งทรงก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ จ.พิษณุโลก รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์สู่สาธารณชน

 

 

 

 

 

 

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ