HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าฯชลบุรี-นายกพัทยา ร่วมรับเสด็จเจ้าชายบูรไน เสด็จเยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาโรงเรียนนานาชาติ FOBISIA

วันที่ 27 ก.พ.67 ที่โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา จ.ชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการระดับสูง พร้อมด้วยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา และคณะ ร่วมรับเฝ้ารับเสด็จฯ เจ้าชายฮาจี อัล-มุฮ์ตาดี บิลละฮ์ อิบนี ซุลตัน ฮาจี ฮัซซานัล บลเกียะฮ์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละฮ์ มกุฎราชกุมารแห่งบรูไนดารุสซาลาม เจ้าหญิงปาดูกา เซอรี เปองีรัน อานะก์ อิสเตอรี เปองีรัน อานะก์ ซาระฮ์ บินตี เปองีรัน ฮาจี ซัลเละฮ์ อับ ราฮามัน พระชายา พร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดา รวม 3 พระองค์ ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

ด้วยจังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า สถานเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้ประสานมายังกระทรวงการต่างประเทศ ว่า เจ้าชายฮาจี อัล-มุฮ์ตาดี บิลละฮ์ อิบนี ซุลตัน ฮาจี ฮัซซานัล บลเกียะฮ์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละฮ์ มกุฎราชกุมารแห่งบรูไนดารุสซาลาม เจ้าหญิงปาดูกา เซอรี เปองีรัน อานะก์ อิสเตอรี เปองีรัน อานะก์ ซาระฮ์ บินตี เปองีรัน ฮาจี ซัลเละฮ์ อับ ราฮามัน พระชายา พร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดา รวม 3 พระองค์ มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะประทับที่โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนนานาชาติ FOBISIA ประจำปี 2567 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่โรงแรมพัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในนามจังหวัดชลบุรี โดย นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พ.อ.สุรัตน์ ชุติกานนท์เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 14, พ.ต.อ.จักรพันธุ์ กิตติสิริพรกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี, นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี, นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง, นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา, นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา และนางนภัสสร กีรติยาพงษ์ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ร่วมรับเสด็จฯ ดังกล่าว