HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าโคราช ยันพร้อม 100% 1 มีนาคม เดินเครื่อง 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรปชช.ใบเดียว พร้อมเตรียม ไรเดอร์ 323 คน ส่งยาผู้ป่วย

วันนี้ (1มี.ค.67) ที่ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายแพทย์สุผล ตตินันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแถลงข่าวถึงความพร้อมในการยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยจังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระยะที่ 2 ของการดำเนินโครงการ ร่วมกับอีก 7 จังหวัด ประกอบด้วย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี สระแก้ว หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และพังงา

 

 

 

 

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า วันที่ 1 มีนาคม 2567 จังหวัดนครราชสีมา มีความพร้อม 100% ในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในหน่วยบริการทุกระดับเป็นระบบเดียวทั้งจังหวัดเรียบร้อยแล้ว รวมถึงระบบ Provider ID ของบุคลาการทางการแพทย์ ให้สามารถออกประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล สิทธิบัตรทอง สามารถใช้บริการที่คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม ร้านแล็ป ร้านยาเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับคนที่ยืนยันตัวตน หากมีแอปพลิเคชันหมอพร้อม จะมีข้อมูลสุขภาพและประวัติการรักษา ในหมอพร้อมสามารถจองคิวเข้ารับบริการ ให้บริการการแพทย์ทางไกล เภสัชกรรมทางไกล นัดหมายออนไลน์ ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล มั่นใจว่าประชาชนจะได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

ด้านนายแพทย์สุผล ตตินันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยบริการในจังหวัดนครราชสีมาที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย โรงพยาบาลภายในจังหวัดนครราชสีมา 34 แห่ง, รพ.สต. 348 แห่ง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 166 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 182 แห่ง โดยมีประชาชนผู้รับบริการได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน Health ID ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้ว 1,151,347 คน คิดเป็นร้อยละ 63.32 ของประชากรจังหวัดนครราชสีมา และยังเปิดบริการยืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง มีคลินิกแพทย์แผนไทย 34 แห่ง, Health Rider 28 แห่ง, คลินิกทันตกรรม34 แห่ง , คลินิกเทคนิคการแพทย์ (แล็ป) 4 แห่ง และร้านยา 137 แห่ง พร้อมกันนี้ยังมีการจัดส่งยาให้กับผู้ป่วยโดย ไรเดอร์ส่งยา หรือ Rider Health จำนวน 323 คน คอยให้บริการประชาชน.

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว กัญศลักษณ์ รุ่งสุขประเสริฐ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา