HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สืบสานบุญประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าวฮิตสิบสองคลองสิบสี่ ชาวอีสานพลัดถิ่น ณ บ้านเกาะลอย อ.ท่าตะเกียบ ที่ทำหลังเก็บเกี่ยวข้าวสืบทอดมานานนับร้อยปี

เมื่อเวลา 19.30 น วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 บรรยากาศพิธีเปิดงานสืบสานบุญประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าวฮิตสิบสองคลองสิบสี่ ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา ณ บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่3 บ้านเกาะลอย ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา มีนายบุญนาค พรพจน์ธนมาศ นายก อบต.คลองตะเกรา มาเป็นประธานในการเปิดงาน โดยนายทนงศักดิ์ ภานิกร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเกาะลอย ในฐานะผู้นำหมู่บ้านกล่าวรายงาน

ด้วยประชาชนชาวบ้าน หมู่ที่3 บ้านเกาะลอย กว่าร้อยละ 80 จะย้ายถิ่นฐานมาจากทางภาคอีสาน มานานกว่าร้อยปี จึงได้นำ บุญประเพณีอันดีงามติดมาด้วย เพราะประชาชนส่วนใหญ่ล้วนแล้วประกอบอาชีพเกษตรกรทำนาทำไร่ทำสวน และในทุกปีหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ก็จะมีการนำข้าวเปลือกที่รวบรวมมาจากทุกๆครัวเรือนมากองรวม เพื่อเรียกขวัญ และเพื่อเป็นสิริมงคล

จะเห็นว่าท่านผู้ใหญ่ทนงศักดิ์ ภานิกร ท่านนายกฯบุญนาค พรพจน์ธนมาศ พร้อมผู้นำและผู้สื่อข่าวพากันขยำไข่ของควายหุ่นที่ฟางข้าว ที่ใช้ลูกมะพร้าวมามัด ทางผู้ใหญ่บ้านบอกกับผู้สื่อข่าวว่าที่ทำหุ่นฟางควายตัวผู้เพื่อจะสื่อให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของควายไทย ที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย จะรำลึกถึงบุญคุณควายตัวผู้ที่ไถนาหว่านข้าว พืชสวนไร่นา นั่นเอง

และจะเห็นว่ายังมีพิธีสู่ขวัญ โดยหมอขวัญที่จะหาดูได้ยากมากแล้วในสมัยนี้ มีการนิมนต์พระมาสวดตามพระพุทธศาสนา มีการออกร้านค้าชุมชนผลผลิตจากไร่นา และจะนำสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบต่อไป

 

 

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา