HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ชัยภูมิ เปิดป้ายศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพ พร้อมมอบรถโดยสาร EV จำนวน 10 คัน แก่โรงเรียนในสังกัด

นาย อนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพ จังหวัดชัยภูมิ ณ อาคารขุนพินิจ วงษ์ศักดา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ(ส่วนหน้า) ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี
นายอร่าม โล่วีระ นายก อบจ.

 

พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ,นายไถง ครอบบัวบาน รองนายก อบจ.จังหวัดชัยภูมิ นาย อภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ ส.อบจ. เขตอำเภอแก้งคร้อ (รองประธานสภาฯ คนที่ ๑) สส.อัครแสนคีรี โล่วีระ, นาย อำเภอแก้งคร้อ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว ประธาน อสม.ทุกหมู่บ้าน ในเขตอำเภอแก้งคร้อ คณะกรรมการสถานศึกษา พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ซึ่งอาคารดังกล่าว ต่อไปจะใช้เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพ จังหวัดชัยภูมิ โดยจะใช้ปฏิบัติงานการให้บริการแก่ประชาชนในเขตอำเภอคอนสวรรค์ แก้งคร้อ บ้านแท่น ภูเขียว และจัดพิธีเปิดป้ายในวันนี้

 

 

 

ด้าน นาย อร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่าการเปิดป้ายศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพ (อสม.)จังหวัดชัยภูมิ ในวันนี้นั้นเพื่อเปิดเป็นศูนย์รองรับงานด้านสาธารณสุขเป็นภารกิจที่สำคัญและเป็นงานหนักเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและชีวิตประจำวัน ตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้นการดูแลงานด้านสาธารณสุขจึงเป็นเรื่องของทุกคน ทุกองค์กรต้องช่วยกัน อบจ.จึงจัดให้มีศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อใช้เป็นพื้นที่กลางปฏิบัติงาน จัดกิจกรรม รวบรวมเก็บข้อมูลต่างๆ และเป็นศูนย์วิชาการพัฒนาด้านสาธารณสุขต่อไป

 

 

 

 

 

 

พร้อมกับมอบรถโดยสาร Ev 10 คันให้กับโรงเรียนในสังกัด อบจ. ตามโครงการ Chaiyaphum Smart Educationเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยรถนี้ให้โรงเรียนนำไปใช้ในกิจการของโรงเรียนและการทัศนศึกษา เพราะมีความประหยัด ซึ่ง อบจ.จะจัดหามาให้ครบทุกโรงเรียนต่อไป.

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว วิรัตน์ ดวงแก้ว ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ