HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วัดจุกเฌอจัดบวชมาราธอน 9 ชั่วโมง 16 ชุด 48 รูป

วัดจุกเฌอ จัดพิธีบวชพระ 48 รูป ฉลองพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อช้างอย่างยิ่งใหญ่ โดยจัดพิธีบวชพระแบบมาราธอน 9 ชั่วโมง นำสามเณรเข้าบวชพระในพระอุโบสถที่ละ 3 รูป รวม 16 ชุด มีพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธานับพันคนเข้าร่วมในพิธี รอพระบวชใหม่ออกมาจากโบสถ์ถวายดอกไม้ปัจจัย ซึ่งพระบวชใหม่ทั้งหมดจะเหมือนเข้าค่ายพระ เรียนพุทธประวัติ ธรรมวินัย ธรรมวิภาค ศาสนพิธี และเเนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ให้เป็นพระที่สง่างามและสมบูรณ์

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 มีนาคม 2567 ที่วัดจุกเฌอ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พระครูปลัดธรรมานุวัตร หรือ หลวงพ่อช้าง เตชปัญฺโญ เจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้จัดพิธีอุปสมบทหมู่พระ จำนวน 48 รูป ฉลอง พระอุปัชฌาย์หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ โดยมีศิษยานุศิษย์ ประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธา นับพันคนเข้าร่วมในพิธี ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้ามืด ในมีพิธีรับศีล 5 บวชเณร ก่อนถึงเวลา 9 โมงเช้า สามเณรทั้งหมด จำนวน 48 รูป ได้เดินทางมายังพระอุโบสถของวัดจุกเฌอ เพื่อทำพิธีอุปสมบทบวชพระ โดยในแต่ละรอบจะมี สามเณร จำนวน 3 รูป เข้าไปบวชพร้อมกันในโบสถ์ ซึ่งก็มีบรรดาญาติ พ่อแม่พี่น้อง เข้าไปร่วมในพิธีบุญครั้งนี้ ส่วนสามาเณรที่เหลือก็จะนั่งรอ อยู่ภายในนอกโบสถ์ รอจนสามเณรที่เข้าไปบวชพระออกมา แล้วก็จะเวียนเข้าไปทีละ 3 รูป บวชเป็นพระต่อไป จนครบ 48 รูป ซึ่งต้องใช้เวลาบวชไปจนถึงเวลา 3 โมงเย็น รวมแล้ว 9 ชั่วโมง

หลวงพ่อช้าง กล่าวว่า การบรรพชาอุปสมบทในวันนี้มีจำนวนพระที่เข้าอุปสมบททั้งหมด 52 รูป ตามอายุของหลวงพ่อ แต่เนื่องด้วยบางท่านป่วย และติดภารกิจสำคัญ จึงเหลือแค่ 48 รูป ซึ่งตอนแรกมีลูกศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา จะขอเข้ามาบวชกว่า 100 คน แต่หลวงพ่อคิดว่า การที่บวชเยอะ จนเกินความควบคุม บุคคลที่บวชก็จะไม่ได้อะไร ในการบวชครั้งนี้ โดยการบวชหมู่ครั้งนี้เป็นการบวชเพื่อฉลองพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อ ซึ่งพระทุกองค์ต้องเรียนรู้ ปฏิบัติธรรม เรียนพุทธประวัติ ธรรมวินัย ธรรมวิภาค ศาสนพิธี และเเนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เหมือนนำพระมาเข้าค่าย ขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นพระที่สง่างามและสมบูรณ์ ตามระยะเวลาที่ตั้งใจบวชไว้ ส่วนการบวชพระในโบสถ์ ครั้งละ 3 รูปนั้น เป็นการสวดญัติกรรมเต็มที่ครั้งละไม่เกิน 3 รูป รวมทั้งสิ้น 16 ชุด เพราะถ้าเกิน 3 รูป จะเป็นองค์สงฆ์ ไม่สามารถจะสวดญัติกรรมได้ เพราะว่าเณรที่เข้ามาบวชเสมอกับสงฆ์แล้ว จึงจำเป็นต้องน้อยกว่าองค์สงฆ์ และทำการสวดสวดญัติกรรม บวชพระไปเรื่อยๆ จนครบ 48 รูป ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา