HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

แปดริ้ว รับมอบแบบลายผ้าพระราชทานเตรียมมอบต่อให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

วันที่ 5 ก.พ. 67 นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผวจ.ฉะเชิงเทรา รับมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน“ ที่ให้แก่ผู้แทนจาก 76 จังหวัด จาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปจัดพิธีนำส่งลายผ้าพระราชทาน ให้กลุ่มผู้ทอผ้าในพื้นที่ ของแต่ละจังหวัด เพื่อเผยแพร่และขยายผลผ้าไทย รวมถึงเรื่องการดำเนินการด้านการทอผ้าอย่างยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนผ่านตราสัญลักษณ์ ”Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืน“

ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่น และหัตถกรรมพระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทาน แก่ช่างทอผ้า ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต และผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ผืนผ้าและหัตถกรรม ด้วยขั้นตอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้สร้างสรรค์ และผู้สวมใส่ ตามแนวทางพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา