HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

คณะพยาบาล ม.วงษ์ จัดพิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะ มอบหมวก และเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นประธานพิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะ มอบหมวก และเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 118 คน เป็นปีที่ 18 ได้ดำเนินการผลิต บัณฑิตเเละได้จัดให้มีพิธีการประดับขีดหมวกและเข็มวิทยฐานะ แก่นักศึกษาพยาบาล ด้วยความรู้คู่คุณธรรมภายใต้จรรยาบรรณเเห่งวิชาชีพ
.
นอกจากนี้ยังจัดพิธีมอบหมวก และเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 127 คน การจัดพิธีมอบหมวกและเข็มวิทยฐานะเป็นพิธีสำคัญที่แสดงถึงการยอมรับในความรู้ความสามารถของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลังจากได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล และมีความพร้อมในการนำความรู้ไปปฏิบัติกับผู้รับบริการบนหอผู้ป่วยและในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนต่อวิชาชีพการพยาบาลและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

 

 

 

 

 

รศ.สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กล่าวว่าความหมายของหมวกพยาบาล เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน พร้อมที่จะให้การพยาบาลอย่างเอื้ออาทร และยังแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

เเละขอชื่นชมยินดีกับนักศึกษาที่เข้าพิธี เเละขอเป็นขวัญและกำลังใจ ระหว่างครูกับศิษย์ รุ่นพี่กับรุ่นน้อง ในนามคณะพยาบาลขออวยพรให้ว่าที่บัณฑิตเเละนักศึกษาทุกท่านจงโชคดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จงประสบความสำเร็จในหน้าที่เเละมีอนาคตที่สดใสต่อไป

 

 

 

 

.

.
ทางด้าน อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กล่าวว่า วันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีประดับขีดหมวก และเข็มวิทยฐานะ แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 15 และมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 17 รวมทั้งมอบโล่ เกียรติบัตร เเสดงความยินดี เเก่นักศึกษาทุกท่าน ซึ่งคณะพยาบาลของเราได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภาการพยาบาลเเห่งประเทศไทย มีความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ เเละมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ขออวยพรให้ว่าที่บัณฑิตเเละนักศึกษาทุกท่านจงโชคดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประสบความสำเร็จในการงาน สร้างชื่อเสียงให้สถาบันของเราสืบไป.

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำ จ.นครราชสีมา