HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รร.กุหลาบวิทยา ลงนาม MOUร่วมกับ เอ็มม่า อลิส จัดโครงการห้องเรียนสู่โลกนวัตกรรมในศตวรรษใหม่หลักสูตรนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่ โรงเรียนกุหลาบวิทยา  แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร  บาทหลวง ดร.ฉลองรัฐ  สังชรัตน์   ผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุหลาบวิทยา และ นายเอกสิทธิ์  เกิดกฤษฎานนท์  ประธานกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็มม่า อลิส  ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และสัญญาการว่าจ้าง โครงการห้องเรียนสู่โลกนวัตกรรมในศตวรรษใหม่หลักสูตรนวัตกรรมและ ปัญญาประดิษฐ์     วัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสู่โลกนวัตกรรมในศตวรรษใหม่ มีภารกิจเพื่อผลิตนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนกุหลาบวิทยาทุกคนที่เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นนวัตกรในอนาคต และเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4ที่สนใจด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และสื่อมัลติมีเดียอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์สร้างผลงานจากไอเดียของตนเองพร้อมทั้งพัฒนาผลงานเพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ภายในห้องเรียน โดยมีเป้าหมายการเป็นโรงเรียนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ

โดยมีระยะเวลาความร่วมมือสำหรับนักเรียนระดับชั้นที่เปิดห้องเรียนนวัตกรรมรุ่นที่ 1โดยจำนวนเด็กนักเรียน30-40คน/ต่อห้องโดยประมาณ โดยมีรายละเอียดในแต่ละห้องเรียน ดังนี้

-นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ห้อง ม.1/1หลักสูตรนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567 ถึง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

-นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง ม.4/1 หลักสูตรนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ถึง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

บาทหลวง ดร.ฉลองรัฐ  สังชรัตน์   ผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุหลาบวิทยา กล่าวว่า ในโลกปัจจุบันนี้หลักสูตรนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำคัญมาก  สร้างแนวคิดสร้างสรรค์ต่อยอดในอนาคตให้กับเด็กๆ ฉะนั้นนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ อยู่ในชีพจรของเราแล้ว เราก็ใช้มันทุกวัน แต่เราจะใช้มันแบบเข้าใจ ใช้มันแบบต่อยอดความรู้ใหม่ เราจึงเลือกเอ็มม่า อลิส  ในการช่วยเหลือ การจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กในเรื่องของนวัตกรรมเป็นพิเศษ  ซึ่งเด็กๆนักเรียนให้ความสนใจมาก  พอทางโรงเรียนประกาศว่ามีแผนการเรียนการสอนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์(AI) ก็มีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียน หลักสูตรนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถผลิตชิ้นงานช่วยเหลือได้ทั้งโรงเรียนและผู้ปกครอง

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวเด่นทั่วไทย ภาคกลาง