HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงเยียวยาพี่น้องประชาชนบริเวณสะพานถล่ม

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น ณ หมู่ 2 ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 พร้อมด้วย นพ.ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ร่วมกับ ทีมแพทย์โรงพยาบาลพุทธโสธร สาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ลงตรวจเยี่ยมบริเวณที่เกิดเหตุการณ์สะพานภายในหมู่บ้าน เลค การ์เด้น ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ถล่มทรุดตัว เพื่อบัญชาการเหตุการณ์และให้ความช่วยเหลือโดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ได้กล่าวว่า ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถสัญจรตามปกติได้ และกำชับให้ดูแลประชาชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆและกลุ่ม
เปราะบาง ซึ่งได้สั่งการให้โรงพยาบาลพุทธโสธร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหลวงแพ่ง จัดแพทย์

พยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีมีความจำเป็นต้องพบแพทย์หรือมีปัญหาด้านสุขภาพที่ต้องได้รับการดูแล และการเยียวยาทางจิตใจ ทั้งนี้ มีหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 220 หลังคาเรือน ประชาชนได้รับผลกระทบ รวมจำนวน 330 คน พบว่ามีภาวะป่วยเป็นเบาหวาน จำนวน 23 คน ความดันโลหิตสูง จำนวน 31 คน มีภาวะไตวาย จำนวน 2 คน ผู้พิการ จำนวน 5 คน และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5 คน

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา