HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ปฐมนิเทศนักเรียน โครงการ การศึกษาสัมพันธ์ไทย – จีน รุ่นที่ 25

(วันที่ 10 มีนาคม 2567) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียน โครงการ “การศึกษาสัมพันธ์ไทย – จีน” รุ่นที่ 25 โดยมูลนิธิดำเนินชาญวนิชย์ ได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้ไปศึกษาภาษาจีนกับเจ้าของภาษา ที่ประเทศจีนโดยตรง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาภาษาจีน และวัฒนธรรมแก่ผู้ที่สนใจ

และต่อยอดเพิ่มโอกาสในการทำงาน ไปศึกษาที่โรงเรียนอาชีวศึกษาผู่หนิง มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 24 รุ่น มีนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการ 1,399 คน โดยในรุ่นที่ 25 มีกำหนดเรียน ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2567 รวมระยะเวลา 50 วัน โดยมีนักเรียนฯ เข้าร่วมโครงการ 56 คน และได้รับทุนพิเศษในครั้งนี้จำนวน 16 คน เป็นนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 คน

พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวให้โอวาท มอบเกียรติบัตรนักเรียน “ทุนส่งเสริมการศึกษาพิเศษ” รุ่นที่ 25 และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ ด้วย

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา