HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จิตอาสาอนุรักษ์ ระดมพลังสร้างแนวกันชนระวังสัตว์ป่า ป้องกันทำลายพืชผลการเกษตร สร้างความเสียหาย และลดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์

(11 มีนาคม 2567) ที่บริเวณพื้นที่ป่าท้ายบ้านคลองทราย หมู่ที่ 8 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.5 (กม.80) ได้ระดมกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า , ทีมเฝ้าระวังช้างป่าคลองปลากั้ง , ทีมเฝ้าระวังช้างป่าวังหมี, ชาวบ้านคลองปลากั้ง , ชาวบ้านคลองทราย , กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ต.หมูสี , ชมรมฅนรักษ์สัตว์-ป่า , กลุ่ม ฅ.ฅนทำทาง , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ , วิทยาลัยเพาะช่าง , กลุ่มคนรักษ์ธรรมชาติ , ชมรมฮักเขาใหญ่ , เจ้าอาวาสวัดหมูสี ,พี่น้องจิตอาสา และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ร่วมกันสร้างรั้วตามแนวเขตงานเฝ้าระวังสัตว์ป่า ซึ่งเป็นรั้วไฟฟ้าพลังงานสะอาด ไว้แนวกันชนตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อป้องกันช้างและกระทิงป่าออกนอกพื้นที่ป่า มาหากินในพื้นที่ชุมชน

 

 

 

 

โดยวิธีการจัดทำสิ่งกีดขวางด้วยการสร้างแนวรั้วไฟฟ้า เป็นระยะทางทั้งสิ้น 2.3 กิโลเมตร เป็นวิธีที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่เป็นอันตรายต่อคนและช้างป่า สะดวกในการดูแล และการบำรุงรักษาระยะยาว เป็นการช่วยเหลือสัตว์ป่าและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับป่าเขาใหญ่ ป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเข้าไปทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน รวมถึง ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการปะทะกับลดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ ซึ่งหลังจากสร้างแนวรั้วและอุปกรณ์เสร็จ ได้ทำการส่งมอบให้กับชาวบ้าน บ้านคลองทราย ให้เป็นผู้ดูแลต่อไป.