HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเพื่อเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา “อบจ.ฉะเชิงเทรา ฟุตบอล อะคาเดมี่”

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเพื่อเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา “อบจ.ฉะเชิงเทรา ฟุตบอล อะคาเดมี่” รุ่นที่ 1 พร้อมด้วยนายไชยวัฒน์​ ศรีวิไลสกุลวงศ์​ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ ครู​ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ ร่วมพิธีเปิด​ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสนามจันทร์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ซึ่งในปีนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้น จำนวน 2 รุ่น โดยครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-22 มีนาคม 2567

ณ โรงเรียนวัดสนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง วันที่ 3 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนบ้านท่าม่วง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ รุ่นละ 60 คน
รวมจำนวน 120 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้กับนักเรียนและเยาวชน เสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล เป็นการรณรงค์ต่อต้านภัยจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา