HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เข้ารับใบประกาศนียบัตร ผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทยด้วย กำลังกาย กำลังปัญญาและแรงงาน

วันที่ 11 มีนาคม 2567 โดย นายกฤษดา คุณสุรัสวาดิ์ มหาวิริโยทัย ในฐานะรองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม พร้อมด้วย นายไพบูลย์ พิณอุไร นายกเทศมนตรีเทศบาลพนมสารคามได้อำนวยความสะดวกในการบริจาคโลหิต เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับใบประกาศนียบัตร ผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทยด้วย กำลังกาย กำลังปัญญาและแรงงาน

โดยมีผลงาน ในด้านต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับ อาทิ การหารายได้ การประชาสัมพันธ์ การยุวกาชาด การบรรเทาทุกข์ การบริจาคโลหิต และอื่น ๆ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา