HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ โดยได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง

นางเบ็ญจวรรณ์ สุวานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด พร้อมด้วยนายยุทธพงษ์ เฮ้าประมงค์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รวมทั้งเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ โดยได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ผู้รับในการดำเนินชีวิตต่อไป